Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2013

whyistherumgone
16:35
4516 600e 390
  The Big Bang Theory !!!♥
Reposted fromIriss Iriss viawishlist wishlist
whyistherumgone
16:34
7835 c132 390
Reposted fromperseweracje perseweracje viawishlist wishlist
whyistherumgone
16:32
0127 06d3 390
I'm gonna make one some day! 
Reposted byblubradum-spiro-speroBlackkRoseThegleekmarudam1gu3lanuszkaSzczurekoopsiakparanoirulabutterfly94allnightMerlinkanosceteipsumlovekillsslowlybloodywristsridiculousdreamsPorcelanowapequenalesatyrepseudoartystyczniezonakmicicabeltanelytwinmamba1sstefaniamczonkSoulPLzarazwracamden303mrrrrrrrrraddicttcappuccinojarekpolskezbawhansoolo456sqampyscorpixVillentretenmerthlikenobodyfightlingjestemihauneressiaLaFoianastasieklitorissarkastycznaredstripesjutyndamiakiainetrzcinaredshadowwithoutadoubtavooidschroddys-catTeereadelRayoMorgulidontcareiloveitbassclefNotimportanatkociolekcalavadesoiniekoniecznieomniemolotovcupcakeeXYZboroboromalaegoistkawersjakieszonkowamaggredemptionsongsmillyscefujcucumissomeoneeeemadadreamDontKillMewiolkiaporzucicwszystkotowszystkoodzyskacusaginamiSenyiatentatriceomg-archymake-a-wishbalaganiaramirabellnatix
whyistherumgone
16:25
9914 7ac5 390
Reposted fromSoulScream SoulScream
whyistherumgone
16:23
9961 c2e1 390
Reposted fromjajebie jajebie
whyistherumgone
16:17
Reposted fromnameherhope nameherhope viascorpix scorpix
whyistherumgone
16:15
"Wymagaj dużo od siebie, nie oczekuj wiele od innych. To najlepszy sposób, aby zaoszczędzić sobie wiele rozczarowań."
Reposted fromdziewcze dziewcze viamaraskowa maraskowa

August 30 2012

whyistherumgone
11:53
4866 3a87 390
Reposted fromraija raija
whyistherumgone
11:46

August 26 2012

whyistherumgone
17:06
8512 efc1 390
Reposted fromilmania ilmania
whyistherumgone
16:57
8631 6fb0 390
Reposted fromjust-delicious just-delicious
whyistherumgone
16:24
7776 71a1 390
Reposted byincompletalubiezolty
whyistherumgone
16:24
7771 a7a7 390
Reposted bySvenimalvanitylairfusselchentruthordaremisstoddscorpixneonlilithsashenkaanieobecnosc
whyistherumgone
16:16
8863 243c 390
Reposted fromorestesgaolin orestesgaolin viascorpix scorpix
whyistherumgone
16:15
trust me;)
Reposted frompijana-poetka pijana-poetka viaTARDIS TARDIS
whyistherumgone
16:12
Po alkoholu świat wygląda inaczej. Dotyk jest bardziej odczuwalny, pocałunek bardziej namiętny, a słowa prawdziwsze..
Reposted fromdorothi dorothi viascorpix scorpix
whyistherumgone
16:12
7205 1e8d 390
Reposted fromfrances frances viascorpix scorpix
whyistherumgone
16:11
9582 e2b9 390
Reposted fromdexecto dexecto viascorpix scorpix

May 22 2012

whyistherumgone
10:53
5419 a21e 390
Mom, pleaseeeeee!!! 
whyistherumgone
10:48
4547 2682 390
Reposted fromiso8 iso8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl